กิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 (ภาคใต้)
04 Aug 2017

                  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน กล่าวเปิดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ในหัวข้อ "30 ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ในกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ นายภูษิต กาญจนศิริปาน ศิลปินจิตรกรรมบัวหลวงงานหัตถศิลปเปลือกไข่ นายศิวฤกษ์  หนูฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทน อสจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ล่วนอนุรักษ์โอโซน ครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 100 ราย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต
                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี พิธีสารมอนทรีออล เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน ผลกระทบจากการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนส่งภาพวาดประกวด จำนวน 32 ราย  และเป็นการสรรหาผู้ชนะเลิศของภาคใต้ เพื่อไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 ต่อไป
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ช. อโนชา  ดิฐมาตย์  โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. มนกกานติ  ฤทธิ์จำนงค์  โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. ฟูศักดิ์  สุดช่วง   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ. สิรภัทร  นวลแก้ว  โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์  จังหวัดภูเก็ต
 

 

File upload :