กิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
28 Jul 2017

                  ในวันพฤหัสบดีที่ 2ึ7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กล่าวเปิดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในหัวข้อ "30 ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ในกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ นายภูษิต กาญจนศิริปาน ศิลปินจิตรกรรมบัวหลวงงานหัตถศิลปเปลือกไข่ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน  เจ้าหน้าที่ล่วนอนุรักษ์โอโซน ครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 126 ราย ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 
                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี พิธีสารมอนทรีออล เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน ผลกระทบจากการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนส่งภาพวาดประกวด จำนวน 56 ราย  และเป็นการสรรหาผู้ชนะเลิศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 ต่อไป
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ช. พิสิษฐ์  วรรณขาม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. เมลานี  โรซาเลีย ฟาน เดอร์ ฮาม  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. คณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ. พรรณวสา  การะเกษ  โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

 

File upload :