สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และโฟมโพลียูรีเทนของประเทศไทย กับบทบาทผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม
26 Jul 2017

 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และโฟมโพลียูรีเทนของประเทศไทย กับบทบาทผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อโยงการดำเนินงานตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออลกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

File upload :