กิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 (ภาคกลาง)
21 Jul 2017

                  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการสำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ในหัวข้อ "30 ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ในกิกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายปัญญา วิจินธนสาร นายภูษิต กาญจนศิริปาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ นางสาวนาถวรรณ  สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน เจ้าหน้าที่ สสย. กรอ. เจ้าหน้าที่ล่วนอนุรักษ์โอโซน ครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้อง Sapphire ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ
                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี พิธีสารมอนทรีออล เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโอโซน ผลกระทบจากการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนส่งภาพวาดประกวด จำนวน 41 ราย  และเป็นการสรรหาผู้ชนะเลิศของภาคกลาง เพื่อไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 ต่อไป
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ญ. จันทกานต์  จันทรโกมล โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. นริศรา  อ่องผุดผาด  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาวิทยาคม กรุงเทพฯ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช. คณิต  เปียซือ   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ช. ชัชพล  แก้วกำกง  โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี
 

 

File upload :