ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
12 Jun 2017

ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ มีความประสงค์จะจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 5 ห้อง 512 และกำหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้/สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2202 4228 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.industry.go.th หรือ http://www.diw.go.th หรือ http://php.diw.go.th/treaties/ หรือ http://www.ozonediw.org สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ